Školský poriadok 2022

Inovovaný ŠKVP

Vyhodnocovacia správa 2020-2021

Vyhodnocovacia správa 2019-2020

Vyhodnocovacia správa 2018-2019

Vyhodnocovacia správa 2017-2018

Vyhodnocovacia správa 2016-2017

Vyhodnocovacia správa 2015-2016

Pracovný poriadok

Výchovný program

Plán práce školy

Plán vnútornej kontroly

Žiadanka o uvoľnenie žiaka z vyučovania