ZmluvyZŠ Strečno
Typ

Názov zmluvy

Dátum zverejnenia

Akcia

Innogy – dodatok k zmluve

18.11.2016

DoXX – Zmluva o zabezbečení stravovania

22.10.2016

SCŠP – Zmluva o prenajatí nebytových priestorov

30.9.2016

Základná um. škola – nájomná zmluva

10.9.2016

Dohoda o zriadení jednej ohlasovne požiarov

2.9.2016

Telekom – zmluva o poskytovaní služieb dodatok

20.6.2016

Telekom – zmluva o poskytovaní služieb

10.5.2016

Plantex – zmluva o spolupráci

30.4.2016

Dôvera – zmluva o elektronickej komunikácii

26.4.2016

OZ Škola života – uskutočnenie koncertu

20.3.2016

MVSR – financovanie a realizácia súťaží

20.3.2016

Mediatel – zmluva o inzercii

20.3.2016

Zmluva o pedagogickej praxi – BB

3.2.2016

Typ

Názov zmluvy

Dátum zverejnenia

Akcia

Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania

12.12.2017

DÚ Žilina – dohoda o elektronickom doručovaní

08.12.2017

Dohoda o spolupráci – KU v Ružomberku

29.11.2017

Darovacia zmluva – Nadácia spoločne pre Región

08.09.2017

SCŠPP – nájomná zmluva

04.09.2017

Tes-media – združená zmluva

12.05.2017

CERES SLOVAKIA – zmluva

29.04.2017

PLANTEX – dodatok k zmluve

29.04.2017

Nadácia spoločne pre región – zmluva

18.03.2017

GO – dodatok k zmluve -zabezpečenie súťaží

10.02.2017

Slovak Telekom – dodatok k zmluve 894

30.01.2017

Slovak Telekom – dodatok k zmluve 892

30.01.2017

Slovak Telekom – dodatok k zmluve 891

30.01.2017

OPS – Biomasa – dodatok k zmluve

18.01.2017

Typ

Názov zmluvy

Dátum zverejnenia

Akcia

SOŠ – zmluva o poskytnutí praktického vyučovania

12.10.2018

Gabby s.r.o. – zmluva o nájme

12.10.2018

Darovacia zmluva – NSPR

05.10.2018

OZ – BOVAP

23.09.2018

MŠ Strečno – prenájom nebytových priestorov

21.09.2018

ZUŠ – zmluva o nájme nebytových priestorov

14.09.2018

RAJO – kúpna zmluva

04.09.2018

RAJO – kúpna zmluva – registrácia

04.09.2018

SCŠPP – zmluva o nájme

05.09.2018

Darovacia zmluva – 2 percentá

06.08.2018

KOMENSKY – zmluva o poskytovaní služieb

30.07.2018

MŠSR – zmluva o nenávratný fin. príspevok

26.06.2018

MADE – spracovanie osobných údajov

19.06.2018

GAJOS – ukončenie zmluvy

28.05.2018

KOMENSKY s.r.o. – spracovanie osobných údajov

25.05.2018

GAJOS – spracovanie osobných údajov

24.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov – aSc

18.05.2018

Zmluva o grantovom účte

15.05.2018

GAJOS – mandátna zmluva

03.05.2018

MADE s.r.o. – dodatok k licenčnej zmluve

18.04.2018

Plantex – zmluva o spolupráci

13.04.2018

Ceres Slovakia – zmluva – obstarávanie pobytu

30.03.2018

NSpR – zmluva o spolupráci

27.03.2018

Zmluva – uverejnenie inzercie MEDIATEL

12.03.2018

Zmluva – dodávka didaktických prostriedkov

03.03.2018

Zmluva – zaslanie kultúrnych poukazov

01.03.2018

Allianz – poistná zmluva

09.02.2018

Zmluva o dielo – NFP

11.01.2018

Typ

Názov zmluvy

Dátum zverejnenia

Akcia

SOŠ umelecká – poskytnutie praktického vyučovania

08.12.2019

Nadácia spoločne pre región – darovacia zmluva 3

15.11.2019

Nadácia spoločne pre región – darovacia zmluva 2

15.11.2019

MADE s.r.o. – dodatok k licenčnej zmluve

08.11.2019

ŠvP. OZ Tramptária – zmluva o poskytovaní služieb

23.10.2019

KOMENSKY VIRAL – zmluva o poskytovaní služieb

14.10.2019

Nadácia spoločne pre región – darovacia zmluva

01.10.2019

ZUŠ MT zmluva o nájme nebytových priestorov

25.09.2019

Dodatok č.2 – zmluva o nájme nebyt. priestorov – MŠ

21.09.2019

SCŠPP – zmluva o nájme nebytových priestorov

05.09.2019

MŠ Strečno – darovacia zmluva

31.07.2019

Mgr. Pavol Kalmár – mandátna zmluva

30.07.2019

BOVAP – Mandátna zmluva

30.07.2019

Dodatok k zmluve – Nenávratný finančný príspevok

24.05.2019

Zmluva na pobyt v škole v prírode

17.04.2019

Multihaly s.r.o. – darovacia zmluva

11.04.2019

Telekom – zmluva o poskytovaní služieb

23.03.2019

PLANTEX – zmluva o spolupráci

23.03.2019

MEDIATEL – zverejnenie inzercie

13.03.2019

Allianz – positenie LV

21.02.2019

INNOGY s.r.o. – dodatok k zmluve

19.02.2019

Typ

Názov zmluvy

Dátum zverejnenia

Akcia

Zmluva o poskytnutí grantu – Nadácia Pontis

17.12.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.53 2020 e Školy pre budúcnosť

17.12.2020

Zmluva o tanečnom programe – BD- production s.r.o.

09.11.2020

Zmluva o poskytnutí služieb ŠvP – OZ TRAMPTARIA

04.11.2020

Darovacia zmluva – RecruIT Assitant s.r.o.

04.11.2020

Darovacia zmluva – DONGHEE Slovakia s.r.o.

04.11.2020

Dodatok k Združenej zmluve o pripojení – TES Media s.r.o.

23.10.2020

Darovacia zmluva – M.Praták

01.10.2020

Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakov – OA sv.T.Akvinského

14.09.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov – SCŠPP

05.09.2020

PLANTEX – zmluva o spolupráci

04.06.2020

Zmluva o spolupráci – Nadácia spoločne pre región

03.03.2020

Slovak Telekom – dodatok k zmluve

18.02.2020

Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve

27.01.2020

Kolektívna zmluva

01.01.2020

Typ

Názov zmluvy

Dátum zverejnenia

Akcia

EDUSTEPS – zmluva o dielo

17.12.2021

DOB OPS s.r.o. – darovacia zmluva

13.12.2021

DOB s.r.o. – darovacia zmluva

13.12.2021

Darovacia zmluva – Nadácia Spoločne pre región

18.10.2021

ZUŠ Martin – zmluva o nájme nebytových priestorov

20.09.2021

SCŠPP – zmluva o nájme nebytových priestorov

17.09.2021

SOŠ – praktické vyučovanie

10.09.2021

MPC – zmluva o spolupráci

30.07.2021

PLANTEX – zmluva o spolupráci

08.06.2021

KOMENSKY s.r.o. – dodatok ku zmluve

13.05.2021

MEDIATEL – zmluva o uverejnení inzercie

04.03.2021

Nadácia spoločne pre región – zmluva o spolupráci

03.03.2021

Nadácia spoločne pre región – darovacia zmluva

26.02.2021

INNOGY – združená dodaávka plynu

23.02.2021

TESMEDIA – navýšenie rýchlosti

03.02.2021

DODATOK č. 2 – ku kolektívnej zmluve

14.01.2021

Názov zmluvy

Dátum zverejnenia

Akcia

Kolektívna zmluva

10.8.2022

Zmluva o zabezpečení odbornej praxe SOŠ

17.3.2022

Zmluva o zabezpečení ped. praxe

17.3.2022

Plantex – zmluva o spolupráci

15.3.2022

Nadácia spoločne pre región – zmluva o spolupráci

01.3.2022

Kolektívna zmluva 2022

20.1.2022